Επικοινωνία

ΕVΕ ΑΕ - Μαν. Βιτσαξάκης

ΑΘΗΝΑ
21ο χιλ. Λ. Λαυρίου, Στάση Καρελά
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
T: 2106029511
F: 2106029161

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1η Επ/κη οδός Θεσ/κης - Καλοχωρίου
Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι
T: 2310272535 / 2310240293
F: 2310244553